O, lefika la mehleng,
Lefika le bohehang,
Na u peperane ke’ng,
Na u patsohile joang?
Jo, u patsoletsoe ‘na,
Ke tolo la Jehova.

Ntumelle ke ts’abele,
Ke ipete lefarung,
Letsabeng la sebele,
Ho uena ka mohaung.
U nqobele thohako
Tse nkhomakileng hloho.

Liba se tsoang lepatsong
La lehlakore la hao
Se ntlhatsoisise pelong
Ka phororo tsa mohau.
Tse nkhang lia nqamachela,
U li khofe kaofela.