Morena o ba etele
bana bohle ba lefifi
lesedi le ba chabele
ka bophara ba lefatshe

bophelo ke wena feela
empa batho ha ba tsebe
ba lahlehetswe ke tsela
ba kgelositswe ke sebe

Tadima bomadimabe
joa ba sa tsebeng thapelo
u ba romele diabi
tsa ditaba tsa bophelo

Bahlanka ba botshephegi
ba ke ba rongwe dichabeng
ho bolella balahlegi
Jesu ea ba lopolotseng

Moea o latele lentswe
nageng tsohle moo le rongwang
ha le setse le jadilwe
e be wena o nosetsang

O phakise o bokelle
bao o ikhethetseng bona
re tla ne re ba rapelle
o re utlwe ntata a rona

#79 sione