Jehova, Molimo oa Israele,
U re falalitse lefifing la pele;
Re thaba hakaakang ha re u khumamela;
Kajeno re batho, re tseba ho rapela.