1 Jo, ho phela ha röna ke‘?
Bokhabane, matla,
Ke toro e re hapileng
Ke moholifeela

2 Bochaba, litaba, merero,
Bosea, boqheku,
Lefu ha le setse letho,
Lefu le sehloho

3 Leha re ka itšoarella
Ka tse ngata—ngata
Lefu lea re khohola,
Rea kukoa, rea feta.

4 Leha re ka qea—qea
Lefu le bohale!
Lintho tsohle lia re siea,
Re siisoa tsohle

5 Empa, tšenyehong e kalo,
Uena, u sa sala,
Uena, Moren‘bophelo,
Fika la ka mehla.

6 Ho röna u setšabelo
Sa ka mehla eohle;
Ha re na ho tšoha letho
Ha re u tšepile

7 Oho! U re hlalefise,
Re tele tse felang;
Morena, u re ruise
Lintho tse hlolehang.

8 Ha re fihlisoa lebopong
La noka ea lefu
U re nkele leholimong,
Lefatšeng la heso!