1. Jesu, ha u ile
Ua siea taelo,
U itse, re u hopole,
Ha re ja selallo

2. Re ka lebala jwang
Rato le leholo,
Le tsotisang, le makatsang
La Morena Jesu?

3. Re ka lebala jwang
Bitso le monati
La ’Moloki ya ratehang,
ya hlotseng Satane?

4. Re ka lebala jwang
Madi a Konyana,
A tsholotsweng sefapanong;
A tsolletsweng röna?

5. Rea u Hopola
Rea u lakatsa,
Mohauhedi wa röna,
Rea u lebella.