Ke Golgotha, ke Gethsemane
Ke serapa sa mehloaare
Moo ke ‘neng ke ee fumane
Tse ntlhomolang pelo ruri
Ke bona mang serapeng sena
A oetse fatshe ka lillo
A qetoa ke mafehelo?
Ke pheko ya dibe tsa rona

Mo-jara-melato
Ea rapellang batho.
Jesu, Jesu nkhauhele
Le’na tl’u nthapelle!