1.
Ka dinako tsohle,
Moren‘ka,
Oho, u nkgopole,
Kea rapela.
E, ka metsotso eohle,
Jesu, kea u hloka;
O, ke u hlolohetswe,
Bapa le ’na.

2.
Ka dinako tsohle
Bua le ’na;
kgotso ya sebele
U mphe eona.
E, ka metsotso eohle,…

3.
Ka dinako tsohle
E—ba haufi;
Melekong se ntahle,
Ka ba ’notshi.
E, ka metsotso eohle,…

4.
Ka dinako tsohle
Thabong, dillong,
Tlo, hlola u dule
go ’na pelong.
E, ka metsotso eohle,…

5.
Ka dinako tsohle
Oho, nthute,
Ke tle ke u kgahle
Ka tsa ’nete!
E, ka metsotso eohle,…

6.
Ka dinako tsohle
U be wa ka,
Ke be wa gago jwale,
Le ka mehla.
E, ka metsotso eohle,…