1.
Ua hlaha, o Jesu, ntswe la gago le bolela
Lemo se setle sa kgotso;
O buisa wena, mo utlwe, pelo ya ka!
O re, ke ’Moloki wa gago. (bis)

2.
Ka lentswe o phekola mafu a bakudi,
Tlamo tsa bafo di kgaotswe;
Mahlong a foufetseng o chabisa lesedi
Le tla edisa lefatshe. (bis)

3.
Morena, a ke b‘mongo a bao u ba okang!
Ke motho, ke tletse dibe;
U tlela ba jwalo, e seng ba hlalefileng;
Tlo, Jesu, ke u batlile. (bis)

4.
Iseraele, kgale ha a tla bona thuso,
A tadima noha feelleng;
Pelo e rapelang ha e tadima Jesu,
Ke go phela go sa feleng. (bis)

5.
U nthute, Morena, chadimo eo ya tshepo,
go dumele pelo ya ka;
Ke dumetse, empa go fokotse tumelo;
Thusa go tletleba ha ka!