Ke se ke utlwile
Jesu, ha o mpitsa
O mpona ke lahlehile
o re, wa mpholosa
chorus
E,ke dumetse
Nthole, Morena
Nhlatswe, nhlakodisise
ke be motle le’na
Ke tla ka ditshila
ke moetsa dibe
ke tla ke le feela-feela
Oho nkgauhele
chorus
Nkapese ka matla
Wena ka sebele
Ntlholele sebe ka mehla
O nketse mohale
chorus
Wena ya mpitsitseng
nthwese tumelo
lerato le phetehileng
le kgotso le thabo
chorus
O nhlwekise pelo
o muse le kutlo
tsohle tse ho’na tsa botho
Di kganye ka hlweko.
Amen!


For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top