Ke sekilwe ke Jesu, Ke dutse ho ena
Fubeng sa hae ka jeno, ke ya khatholoha
Ke a pere Lerato ka matsatsi ohle
che ha ke tshohe letho, ke bolokehile

Ke sekilwe ke Jesu, ke dutse ho yena
fubeng sa hae kajeno, ke ya khatholoha