Lefelleng mo ke tsamayang
Ho lahleha ba bangata
Empa nna ya ntsamayisa
Ke Jeso ke monnga tsele

Ntate ke mang ya kang ka wena
O tshwanetswe ke Thoriso
O morena wa marena
O Kgosi ya diKgosi
Molefatsheng le mahodimong
Hao ya tshwanang le wena

Hayo ya tshwanang le wena
Hayo ya tshwanang le wena
Hayo ya tshwanang le wena
Hayo ya tshwanang le wena

I’ve searched all over
I couldn’t find nobody like my God
Nobody like Jesus
Nobody like my God
Who can heal all your diseases?
No one but my Jesus
When the enemy comes like a flood
My Jesus raises the standard
Nobody like my Jesus
Nobody like my God
Nobody like my God

Hayo, Hayo ya tshwanang le wena
Hayo ya tshwanang le wena
Hayo ya tshwanang le wena
Hayo ya tshwanang le wena

Akekh’ofana nawe
Akekh’onjengawe
Ofana noJesu
Angimbonanga
Nobody like my Jesus
Hayo ya tshwanang le wena