Khotso,Khotso!
Badibe ba kgopo
Ba boetse ho Modimo
Ka jesu

Kgotso Kgotso!
Ngoso tsa letsoalo
La motho di phekotswe
Ke jesu

Kgotso Kgotso!
Ha u ferekane
Ke meleko, mothusi
Ke jesu

Kgotso Kgotso!
Baratwang ba ile
Motshidise wa nnete
Ke jesu

Kgotso Kgotso!
Tje tlang di lerethong
Se tjabe di matsohong
A jesu

Khotso Khotso!
Mane mose wane
Khotso ha e senyehe
Ya Jesu