E, joale ke tla oroha
Ka la Simeone;
Ke tsepile ho pholoha
Motseng oa Sione.

O ne a kene tempeleng:
A fihlela Jesu
Ea baletsoeng batho mehleng
Ke Molim’a rona.

Jesu ka sebele-bele,
Seli la lichaba,
Tlotlo la Iseraele,
Hloho ea litaba.

Le ‘na ke mone ‘Moloki,
Ea ntefetseng libe;
Ke se ke le mopholohi,
Ngoana oa Sione.