Lillo tsa mahlomola-pelo,
Meokho e keletlang,
molimo o li ela hloko,
o bala phophi tse rothang.

Jesu, Mo-jara-mahlamola,
o e tsebile kaofela;
Pelo ea hae e re soablea
Mahlokong ‘ohle a rona.

tlo, moea, uena Motselesi
Oa lipelo tse soabileng,
Re mamelise evangeli
Ea bophelo bo sa feleng.