Ke tla tseba joang hoba ke tsoaretsoe
Be tsohle tsa ka le tsa bonyenyane?
Ho ‘na ke pohahlo e boima hampe;
Li kaa ka lehlabathe la leoatle.

Ke tla tseba joang hoba ke lumetse
Ka tumelo e phelang, ea sebele?
Satan’a o ntsela ka lipelaelo,
O re ha ke na ho phema timelo.

Ke tla tseba joang ha Moea o ntsoetse
Ka tsoalo ea bobeli, ke nchafetse
Ha ke sa fumana pelo ea nama
E rata ka mehla ha ‘na e mpusa?

Ke tla tseba joang hoba bitso la ka
Le ngoliloe ka bukeng ea bophelo,
Hore ke baloe har’a majalefa
A tla ja bophelo ba leholimo?

U ka tseba hantle, ngoan’a Morena,
Ha u rata Jesu le bana beno,
Ho tsohle lerato ke ntho e kholo,
Lerato ka mehla, lerato feela