Ke sikiloe ke Jesu – Ke lutse ho eena
Fubeng sa hae kajeno – Kea khatholoha
Ke apere lerato – Ka matsatsi ‘ohle
Che, a ke tshohe letho, – Ke bolokehile
Ke sikiloe ke Jesu – Ke lutse ho eena
Fubeng sa hae kajeno – Ke a khatholoha.

Ke bone setshabelo – Pelong ea Morena
Teng tshabo, pelaelo – Ha li na ho nkama
Masoabi le meleko – Ho teneha pelo
Li felile, ke thabo – Sefubeng sa Jesu
Ke sikiloe ke Jesu , …

Lefikeng la ka mehla – Le ‘na ke theile
Leha meea e puka – Ha ke sisinyehe
Na nka sisinyeha joang – Ha ke le ho Jesu?
Li tla feta tse ntshoenyang – Esita le lefu
Ke sikiloe ke Jesu, …

Ua rateha, Morena – Ke o tsoetse pelo
Tshepo ea ka ke uena, – uena feela, Jesu
‘Me ho se ho se hokae – Ha siu bo e-sa
Ke tla orohela hae, – Moo u tla nkhatholla
Ke sikiloe ke Jesu, …