1
Maria ea bokhabane
Rea u lumelisa
U tletse lineho tsohle
Tsa Morena Molimo

Chorus
A re bineng ha mmoho hle
Lithoko tsa Maria
Re hlonepheng re rapele
Mofumahali oa rona

2
Morena o na le uena
Ka mehla le ka hohle
Ruri u lehlohonolo
Har’a basadi bohle

3
Ea tsoetsoeng popelong ea hao
Jesu Mor’a Molimo
Le eena ke ngoana oa hao
Ea leng lehlohonolo

4
Maria ea halalelang
‘Ma Molimo oa rona
U rapelle ba fokolang
Joale le ha re falla