Kantle le ho tshaba Modimo (Without fearing God)
Kantle le ho tshaba Jehovah (Without fearing Jehovah)
O keke oa o bona Mmuso wa Modimo (You shall not see the kingdom of God)

Refrain:
O keke oa o bona, O keke oa o bona (You shall not see)
O keke oa o bona Mmuso wa Modimo (You shall not see the kingdom of God)

Ke re ke lekile (I said I have tried)
Menate yotlhe ya lefatshe (All the nice things of the world)
Empa ha ke so mmona (But I have not seen)
Ya tshwanang le Modimo (Anyone who is like God)

Sung in SeSotho