1.
Moruo wa lehodimo
O beetswe bana
Ba hlahiswang go Modimo
Ba tshwaelwa oona.

2.
Ngwana enwa wa Adama
O tswaletswe dibeng;
Jesu, u tle go ama,
Mo hlatswe sedibeng.

3.
Sediba ke madi a gago,
A lefang melato
ya bohle ba tlotseng melao
ya ‘pi wa batho.

4.
Nea ngwana eo matsatsi
Le lehlohonolo;
Mo hlekele mona fatshe
Tsela e bonolo.

5.
Nea ngwana eo temoho,
Etlere h‘hotse,
A dumele ka teboho
Hoba u mo thotse.

6.
U ngole lebitso la hae
Bukeng ya bophelo;
Mohla a shwang, a kene hae,
A pheme timelo.