1.
O tla busa, o tla busa,
Jesu, Mora wa Modimo;
O se a tla itlhahisa.
Senatla sa lehodimo.
O tla busa, ha go e mong,
Borena bo filwe yena
Lefaatsheng le lehodimong;
Jesu ke yena Morena!

2.
O tla busa, o tla busa,
dipheletsong tsa lefatshe;
Mahwatata le mawatle
A tseba yena ’notshi.
Marena, dichaba tsohle
A tla nyehela go yena.
A tle a mo kgumamele,
A re: ke yena Morena!

3.
O tla busa, o tla busa,
Le mereneng e meholo;
Ba tla fapha, ba tumise
Lebitso la Jesu feela.
Le mosalla ya ’maananeng
tla tseba bitso lena,
A wele ka mangole le teng,
A boke Jesu, Morena

4.
O tla busa, o tla busa,
Hohle, bana ka maqhequ
Le masea a tlotlise
Bitso le letle la Jesu.
dira di nyeke lerole;
Ha di ananela yena;
Maotong a hae, fatsheng lohle
di re: Ke yena Morena!

5.
O tla busa, o tla busa,
Ha letsatsi le sa le teng,
Le kgwedi e ntse e thwasa,
A buse ka go sa feleng.
Thabang, bana ba topollo,
Hlomohang, rokang Morena,
Le tlatseneng ka nyakallo:
Jesu ke yena Morena!