Ngiyaku thanda wena Jesu wami
Ngexa yakho ngide lizono namhlanje
ungumsindisi nomhlengi wami
Uma ngaku thanda Jesu kunamhla
Ekuphileni nokukho ukufa
Umsindisi wami ngizomu dumisa
Ngothi econsini nami lokufa
Uma ngakuku thanda Jesukunamhla
Endlini lobukhosi ngijabule
Ngihlale ezulwini ngidudumisa
Ngihlabelele ngithwele umqele
Uma ngakuthanda Jesukunamhla 

 

 

Submitter Name: Molefe “Jaycee”