Ndohamba by Papane

on

Uzugcin’impilo yam’
Phind’uzugcin’ubomi bam’
Wena kampil’ yempilo yam’
Uzugcin’ubomi bam’

Refrain:
Mina ndohamba ndijonge kuwe
Ngamaxesha onke

Top