Ngena (Come In)

on

Sekuntambama, seliyakushona (It is evening, and the sun is setting)
Nank’ amathunzi, asemade wona (And the shadows, are now long)

Refrain
Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)
Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)

(From the Top)

Osadelayo, maye uzokhala (The ones who delay, will weep)
“Usivulele!”, iNkosi izokwala ( “Let us in!” The Lord will refuse)
Maye! Maye! indawo ayisekho (Oh no! Oh no! there’s no more room)
Maye! Maye! indawo ayisekho (Oh no! Oh no! there’s no more room)

(Refrain)

(Verse 2)

Top