Oa nkalosa: ho ntekane;
Tisong ea hae kea phela.
Ka mosa, ka bokhabane,
Jeso o nts’a ntlhokomela.
E, e, Jeso ka sebele,
O ‘nenesa ka letsoho;
Ke een’a nketellang pele,
Ea nkalosang ka lerato.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top