1
Oho, nkutlwele bohloko,
U hlakole bobe ba ka;
U mohau o moholo
U ntlhoekise, ke tla hloeka.

2
Oho, ntlhatswe, ke ditshila,
Ke ipolela ka dillo;
Ke sitiloe, ke ya fela
‘Me ke qetwa ke letswalo!

3
Ntate, le ka mohla o mong,
Sebe ha ke se lebale;
Ha se suthe. O, ke dihlong!
ke ya rapela, ntshwarele.

4
Leha o bua, o etsa.
Tabeng tsohle o lokile;
Ke itshela ka dikhapha,
Mahlong a hao ke sebile.

5
Ke emaretswe bokhopong,
Ka ba ka tswalelwa bobeng;
Pelong ya ka le molomong,
Ha ho letho le lokileng.

6
Ntlhatswe, oho ntlhatsoisise,
Ke hloeke jwale ka lehlwa!
U mpope o mphethisise,
Oho, ke se ke ka lahlwa!