1. Oho, se fele pelo,
Ngoana oa Morena,
Meleko e meholo,
Leha e u lika,
Tšepa, tšepa.
U tšepe ’Moloki;
Tšepa, tšepa.

2. Leha li u chehile,
Takatso tsa nama,
Menyaka ea lefatše
E se e u hapa,
Tšepa, tšepa.
U na le Morena;
Tšepa, tšepa.
Khomarela eena!

3. Leha ntoa tse lerata
Li u kene pelo,
U tepeletse, u —eshoa,
Mahlo a le matšo,
Tšepa, tšepa.
Jesu o sa le teng;
Tšepa, tšepa.
U ea pholohileng.

4. Mohlomong le masoabi
A babisang pelo,
Ho uena ke lefifi,
Moriti oa lefu;
Tšepa, tšepa.
Jesu ke motšelisi;
Tšepa, tšepa.
Ke eena leseli

5. Tšepa, tšepa ka mehla
Le ka pelo eohle;
U tšepe Jesu feela,
U tla ’ne u phele.
Tšepa, tšepa.
Ho pheleng le ho shoeng,
Tšepa, tšepa.
Jesu, ho sa feleng!