Sefapanong ke boha
Wena Mmoloki waka
Madi a tswang maqebeng
Le metsi lehlakoreng
Ka ona ke re nhlatswe
ke be motle, ke loke

Nka sebetsa jwang le jwang
Ha ho letho le nthusang
Kapa e leng dikgapa
Mahloko, mahlomola
Be se ke sa tloswa
Ha e se ka’wena fela

Le ha nka tlisa gauta
Tsa lefase kaofela
Ha di na ho ntadima
Ha di na ho ntopolla
Ke tla ke tshepa wena
Ke se ke ka timela

Ke se ke tla tsamaya
Leeto la ho qetella
Pel’a hao ha ke fihla
O se ke wa nteleka
Wena lefika la ka
Ke tshabetse ho wena. Amen