Hymn #13

1 Ndzi yima hi ku hlamala
Yesu wa Nazareta,
Hikuva o ndzi rhandzile
Mina, nala wa yena.
Ra hlamarisa, ra hlamarisa,
Rirhandzu ra Muferi,
Ra hlamarisa, ra hlamarisa,
Ri nga ka ri nga heri.

2 O yile eGetsemane
Ku ndzi khongelela;
Hambi a nga ri na munhu
Ku ya n’wi chavelela.

3 Tintsumi ti n’wi vonile,
Ti tile ku n’wi pfuna
Emaxangweni la’ma kulu.
Ti n’wi chavelerile.

4 O byarile xihambanweni
Swidyoho swa hinkweru,
O rhwarile ni mavabye,
O ndzi londzovotile.

5 Loko ndzi nghena tilweni,
Ndzi vonana na Yesu.
N’ta n’wi nkhensa hi masiku
La’ma nga heriki.