Hymn #130

1 Yerusalema,karikwerhu,
Kaya ro phyuphyeka,
Ndzi ta fika rini kona?
:I: :I: Muti wo rhandzeka! :I: :I:

2 Ndzi ta hlalela rini xana
Makorwa yo xonga?
Ni mitsendzele ya nsuku,
:I: :I: Sweswi ndzi ta longa. :I: :I:

3 U tlula Eden hi ku xonga,
Wena muti wa nga,
Tihari ni xiluvelo
:I: :I: Ndzi xuva ku vona.:I: :I:

4 Xana makhombo ni maxungu
Swi nga ndzi sivela?
Sweswi ndza ku langutela
:I: :I: Muti wo phatima.:I: :I:

5 Ndzi xuvile swonghasi kwala,
Ndzi rhandzaku muka,
Ndzi ta khapa u tsaka
:I: :I:Loko ndzi goduka.:I: :I: