Hymn #118

1 Mikarhin’ya khale,Hosi,
U hlawule vatirhi,
U va nyike ni matimba
Ya ku vul’Evageli.
Ni ku horisa la’ va vabyaka,
Va hlongola mimoya ya chyaka,
Va ntshunxa la’ va tikeriwaka,
Va nyika vanhu ku tsaka.

2 Ni namutlha ha va tisa
Van’wana e ka wena.
Va ri:’U va vitanile
Le nsin’wini ya wena.
Va ti nantswile tintswalo ta ku,
Va lava ku navetise vanhu
A va cyawuki vutomi bya vo,
Va ta rhwala xihambano.

3 Namuntlha ha va nyiketa.
Tintswalweni ta wena,
Hi ku tlhandleka mavoko
Ni ku va khongelela,
A va tiveke mandlen’ya wena,
Va tsundzuka L’a nga va
vitana,
Va nga kotisi lumpfana.

5 Va pfune va nga dyondzisi
Hi vutlhari bya vona,
A va vule Evangeli,
Hi matimba ya Moya.
A va twrise rito hinkwaro
Va nga tshuki va fitlha ni
nchumu
Va nga naveli xuma ni bindzu,
A va tirhele Xikwembu.

6 Hi vito ra wena Yesu
U va nyika ku hlula
Ntamu hinkwawo wa nala,
Va ta ponise vanhu.
A va tirhe na wo masingita,
Va pfula mahlo ya la’va faka,
Ya phasa la’va dyohaka