Nka ya kae
ke sena Jeso
bophelo bo le tje

Tshepo yaka ke
wena Jeso
bophelo bo sa feling

ke beya bophilo baka
matsohong a hao Jeso

Kae le kae
Thabo e se eo
Ha ke nale Jeso
Nkaya kae le kaeFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top