1
Tlo Jesu, se diehe,
Tsatsi la hao le chabe;
Khale le lakaditswe;
Khale le lebeletswe.

2
Bahalaledi bona,
Ba tlohileng le ba teng,
Utlwadillo tsa bona,
Ba re: ‘Muso o’a tla neneng?

3
Ba tlatsana le Moya,
Ba meketsa ka matla,
Ba re : o khutseditse’ng,
‘Muso o tla tla neneng?

4
Ba tlatsana le dintho
Tse entsweng, tse bopiloeng;
Di imetswe, di tennoe,
Di re: ‘Muso o’a tla neng?

5
Ba hao ba re, ba rata
Ho apeswa tsa bocha,
Ho tloseoe tse tsofentseng
Ba re : ‘Muso o’a tla neng?

6
Dintho le tsona di re,
Thohako e di tenne;
Di busetswa Eteneng,
Di re: ‘Muso o’a tla neng?

7
Utlwa Jesu, Mamela
Ha bohle ba o bitsa.
Hloma ‘muso, Morena,
Wa ka mehla le mehla!