https://www.youtube.com/watch?v=4rhmxBeLfXk

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2

Sendiziphosa kuwe (I submit myself to You)
Nkosi Yesu zundithabathe (Lord Jesus take me) x2

Izixhobo zam ziwile (All my weapoons)
Zithathiwe nguSathane (Are possesed by Satan) x2

Xandiyekelelwa Nguwe (If You let me go)
Ndophalala njengamanzi (I will perish like water) x2

Zundithwale nakaloko (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2