[Intro] Izaziso zanamhlanje zifundeka kanje
Uyacelwa ukuthi ukhanyise

[Verse] Ubhuti uyahamba
Ugog’ uyasala
Umalum’ uyahamba, jo
Sekhusile nizovukanini na
Senifundile sizwe esintsundu

[Chorus] Amagugu ale lizwe
Ayo sal’ emakhoneni
Emakhoneni
Emakhoneni, bo
Emakhoneni
Emakhoneni, bo
Emakhoneni
Emakhoneni, bo
Emakhoneni
Amagugu ale lizwe
Ayo sal’ emakhoneni
Sal’ emakhoneni
Sal’ emakhoneni
Sal‘ emakhoneni
Sal’ emakhoneni

[Post-Chorus] Amagugu, amagugu
Ale lizwe (Ubhuti uyahamba)
Amagugu, amagugu (Umalum’ uyahamba)
Amagugu, amagugu (Ngicel’ uthengele)
(Ngicel’ uthengele)
Amagugu

[Outro] Positive Energy Activates Constant Elevation – PEACE
Uk’thula, sicel’ uk’thula laph’ ekhaya
Sicel’ uk’thula laph’ ekhaya
Positive energy activates constant elevation constant
Cosmic, cosmic elevation
Cosmic elevation