1
Ke tsielehile | Ntate,
‘Nenese ka | letsoho.
Ho lefifi, ha | ke bone;
O, se la- | hle ngwan’a hao!
Ha ke sika le | dilomo
Le har’a ma- | dumela,
Oho, ntshware ka | letsoho,
U nkise hae le ‘na.

2
Ntate, ha ke tsebe | tsela
U reng ke e | tsamaee;
Ke mpa ke tsama- | ya fela,
Ha o nta- | ela, Ntate.
Leha ho ka ba | jwang;
Ha ke tshoere | taelo,
Ke na le wena | ya nthatang,
Ha ho pelaelo.

3
Ntate, o ntshware ka | matla,
ke ya khasa, ke | fokotse;
ke ya khopjwa, ke- | a thella,
Jo, ke se | ke khathetse.
Leha ho le ho- | tsho-hotsho,
Bua hle, ke | o tloe;
Ho se ho lekane.

4
Ho se ho hana ma- | oto,
Ke tsoile di- | tlhabela.
Ntate, ho sa le | hole na?
Ke se ke | fela pelo.
Ntswarele Ntate, | mponele.
Ha ke hata | kae le kae,
Ntate, ke o kho- | marele,
U be o nkise hae.