Bonang sula
O fihlile, Jesu ngaka ya batho
O lerato, O sebete
Bonang ke yena Jesu

Chorus

O! bitso, le ratehang
Ke le letle ha kaakang
Ha le binwa ke batho
Lebitso la Jesu

Utlwa lona ba swabileng
Le kgathetseng dipelo
Ya ka le tshedisang o teng
E s’e le yena Jesu

Chorus

Le dibe tse ntsho, tse ngata
Tse lebakelang lefu
O di hlakotse kaofela
O! dumelang ho Jesu

chorus

O! Le lehlohonolo jwang!
Le hopotswe ka jeno
O fihlile ya le ratang
Bonang ke yena Jesu!

Le mo fapeng la dithoko
Mo buleleng dipelo
Mo amoheleng ka thabo
Yena Morena Jesu

chorus

Bitso la hae le nkgapile
Le nhlomodisa pelo
Jwale le ka mehla yohle
Ke tla bina le Jesu. Amen