Kenang bohle, baka se sa le teng;
Tlong, le memilwe, kenang moketeng
Kenang , kenang! Baka se sa le teng.

Le phakiseng, tsatsi lea dikela;
Le sa le hole, le ka kgahellwa.
Kenang , kenang! Baka se sa le teng.

Bamemuwa ba subuhlellana.
Ntlo e ya tlala, kenang le lona
Kena, kena! Baka se sa le teng.

Ke mokete ka ntlung, ke nyakallo;
Na o duletse’ng kantle ka dillo?
Kena, kena! Baka se sa le teng.

Se be dihlong, o se o memilwe;
Kena, phakisa ho eso kwalwe
Kena, kena! Baka se sa le teng.

Mokete oo o etsetswa wena
U lebeletsoe, nako ya feta;
Kena, kena! Baka se sa le teng.

o, ngwaneso, se ke wa dieha
Kapele-pele, jo, ho wa kwalwa
Kena, kena! Baka se sa le teng.

Ha ho kwetswe, ‘me o setse kantle,
O kopa o lla jo, ho fedile;
Ruri, ruri, baka se fetile!