Ua khanya, Mong’a marena

on

Ua khanya, Mong’a marena,
ka liketso tsa boholo,
Empa tse tsoileng ho uena
Ke tsona li ntlhotseng pelo,

Lentsoe la hao ha le ntlela,
Hoa boneha pelong ea ka;
Eba tsepo ea ntlhahela,
U nketselitse sebaka.

Evangeli e rorisoe,
E lokolla ba tlamiloeng;
Mohao o ke o tumisoe
Har’a tsohle tse bopiloeng!

Toko, mohao li akane,
Libe li bonetsoe pheko;
Khotso, ‘nete li kopane
Sefapanong sa lereko

Top