Ua khanya, Mong’a marena,
ka liketso tsa boholo,
Empa tse tsoileng ho uena
Ke tsona li ntlhotseng pelo,

Lentsoe la hao ha le ntlela,
Hoa boneha pelong ea ka;
Eba tsepo ea ntlhahela,
U nketselitse sebaka.

Evangeli e rorisoe,
E lokolla ba tlamiloeng;
Mohao o ke o tumisoe
Har’a tsohle tse bopiloeng!

Toko, mohao li akane,
Libe li bonetsoe pheko;
Khotso, ‘nete li kopane
Sefapanong sa lereko