1. Entaben’ ekude kwem’ isiphambano. Esinobuhlungu nenhlazo; Ngisithanda sona, ngob’ uJesu wami Wabethelwa kuso nge nxa yam’. Refrain: Ngakho ngisibabaza sona, Ngize ngibeke phans’ umthwalo, Ngizobambelela kusona Ngize ngizuze umqhele wam’ 2. Leso siphambano esasdelwa yizwe. Siyangimangalisa njalo, Ngoba ngenxa Read More …

The post Entabeni ekude appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione