Ho yena ya ka re sitsang
go fetisa go kopa
Le go hopola ha röna, (bis)
go iswe kganya phuthehong
Ka mehla le mehla!