Ho yena ya ka re sitsang
go fetisa go kopa
Le go hopola ha röna, (bis)
go iswe kganya phuthehong
Ka mehla le mehla!For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top