1. Lefatsheng lena la basele,
Re hlora hakaakang, balata!
Rea hlopeha, re tenehile,
Re baba ke go hlolohelwa.
Moreneng, ha Jesu,
Ke lehae la heso;
Moreneng, ha eso,
Ke lehae la heso;
Monamane wa lehodimo
Ke röna bana ba Modimo.

2. Mona leha re le balata,
Re tsamaea ka bofutsana,
Ha eso bohle ba re rata,
Le ntate yena ke Morena.
Moreneng, ha Jesu…

3. Re tla dumellwa neng go kweba,
Re orohele hae le röna?
Oho hle, roma go re lata,
Ntate, re tle re be go wena.
Moreneng, ha Jesu…