1. Mpheng mapheo a tumelo,
Ke tlohe, ke fofe;
Ke fihlele lehodimo,
Tsa teng ke di bone!
Lefatshe lena ha le na molemo,
Ha le nkgahle ka letho;
Empa lehodimong,
Heso, Moreneng,
Teng ke boiketlong,
Teng ke monyakeng;
E, ke bophelong,
Bophelong bo sa feleng.

2. Na ke tla tlosa neng lera
Le mphifatsang mahlo?
Ke neng ke tla bohisisa
Motse wa Modimo?
Jerusalema, motse o kgahlehang,
U rateha hakaakang!
Motse o kgabane,
Motse wa kgotso!
Lumela, Sione!
Jo, hlolohelo
E nqeta pelo,
Mots‘otle wa Jesu!

3. Barutuwa ba bangata
Ba orohetse teng.
Ba kopane le bakgethwa
Ba bolokehileng.
Ba re rakile, ba kene phomolong,
Ba kene boiketlong.
Ba re lebeletse,
Ba re emetse,
Ba ntse ba re bitsa.
Ha re hopola
Bona ba heso,
Re hlolwa ke dipelo.

4. Eo ke mo hlolohetsweng
Ka go fetisisa,
Ke Morena ya nthatileng,
Ke ’Moloki wa ka;
Mohla ke hlahang, ke ’mona ka mahlo,
Jo, e tla ba jwang thabo!
Ke ope diatla,
’Me ke mo re qa;
A ke ke a nkgaka,
Ke tla mo tseba
Har‘ba kganyang,
Jesu, ’Moloki wa ka.