1 Utlwang bohle ditaba tse molemo
Jesu o re buletse monyako.
ya dumelang a kene lehodimo;
Poloko ke neo ya Modimo.

2 Morena mphetele lentswe la thabo
Le nyakaladitseng pelo ya ka;
Ke bone kgotso,ke bone tshediso,
Hwa wena u ’Moloki wa ka.

3 Matswalong a ka ke ne ke tshohile,
Ke tshaba, le thapelo e ntlhotse;
Ua mpa ua re : Moloki o phethile.
Jwale ke se ke re : abba, Ntate!

4 Pina ya ka e tlatsa tsa bahlweki
Ba rorisang madi a topollo;
Le‘na, ke rata go boka ’Moloki,
Mong‘a thabo le lehlohonolo.

5 Ha Satane a rata go ntsietsa,
go nkamoha kgotso le monate,
tshepo eo a reng wa e fokotsa
E re go ’na : Jesu o u shwetse.