1Motse o teng hodimo, — E leng motse wa kgotso;
Motse oo o theile — Ke Mong‘a dibopilwe.

2 Motse o teng hodimo, — E leng motse wa toka;
O na le puso e ntle — E hanang dimpe tsohle.

3 Motse o teng hodimo, — E leng motse wa Phatsimo;
O kganya ka lesedi — Le fetang la letsatsi.

4 Motse o teng hodimo, — E leng motse wa monono;
Teng bafo ke dikgosi — Tse sa tsebeng makgosi.

5 Motse o teng hodimo, — E leng motse wa bophelo;
Ha o keno eke lefu, — Ha o na pelo tse ntsho.

6 Motse o teng hodimo, — E leng motse wa tsebo;
ditaba tse kgodisang —Ke moo re di fumanang.

7 Motse o teng hodimo, — E leng motse wa lerato;
Kopano e sa feleng — Enyakalatsa ba teng.

8 Motse oo o hodimo, — O kenwa ka tumelo;
kgoro ya teng ke Jesu — ya re hloletseng lefu