Jesu wena ungumhlobo,
Umhlobo womphefumulo,
Ngiza kuwe ungisize,
Ngibambe ungibize

Themba limbe’ anginalo,
Engingabamba lona,
Nqaba yimbe anginayo,
Engingangena kuyo,

Ngizibika kuwe Nkosi,
Ngihlonga nesihlobo,
Ngithembela umsebenzi,
Wothando lwakho lodwa.

Nguwe wedwa ongumthombo
Umthombo wabubomi,
Lapho bangageza khona
Abangaboni bonke

Hlamba lenhliziyo yami,
Uyenze-ngcwele yona,
Yilungise icolise,
Uyenz’ibenhle yona.
Amen