Joko ya hao e bobebe
[Your Burden is Light] E nkgatholola pelo
[It lifts my heart] Tumelo ho nna ke thebe
[My belief is my shield] Etla mphemisa lefu
[That saves me from death]

Nyakallo ke e fumane
[I have found happiness] Tseleng ya hao, Morena
[In the Lord’s route] Dira ho nna di qhalane
[Enemies have scattered ] Ke hloletshwe ke wena
[He has defeated them for me]

O re ho nna, ke lelale
Ke tshepe lehodimo
Moeti ha a kgathale
O pepjwa ke Modimo
Efela ho dutse jwalo
Esale o nthatile
O mphodisitse matswalo
Mme jwale ke thabile

Ho tla ba jwang ha ke siya
Kobo ena e bolang
Ke be jwaloka Elia
Ka koloing e fofang?

Ketla opa ka diatla
[I’ll wait with expectation] Ketlare halleluya
[And trust in Heaven] Halleluya o se Natla
[Hallelujah you are the warrior] Se nkenyang ho Jehovah
[That leads me into Jehovah]