1.
Ke mang, ke mang monyako,
Ea kokotang hakalo?
Ke moeti, ke Morena,
Ea etetse ho uena,
Jo, mohlolo oa lerato!
Tsoha, bula monyako!

2.
Utloa, utloa, ke eena
Ea kokotang ka matla;
Leha monyako o hana,
O nts’a leka ho kena;
O sa eme, ke mohlolo.
Oho, bula monyako!

3.
Leha u liehile,
O sa le teng le joale,
Bona mali le maqeba,
O bolaetsoe uena,
Ke Jesu, Mor’a Molimo;
Mo bulele monyako!