Ke mang, ke mang

on

1.
Ke mang, ke mang monyako,
Ea kokotang hakalo?
Ke moeti, ke Morena,
Ea etetse ho uena,
Jo, mohlolo oa lerato!
Tsoha, bula monyako!

2.
Utloa, utloa, ke eena
Ea kokotang ka matla;
Leha monyako o hana,
O nts’a leka ho kena;
O sa eme, ke mohlolo.
Oho, bula monyako!

3.
Leha u liehile,
O sa le teng le joale,
Bona mali le maqeba,
O bolaetsoe uena,
Ke Jesu, Mor’a Molimo;
Mo bulele monyako!

Top