1 Lefu la hao, Molopolli,
Ke le harolang matsoalo;
Ke makalitsoe, Monghali!
U imetsoe ke‘ng hakalo?

2 Na hase ka ho ipea
Sebakeng sa ba itšentseng,
Re bileng ra u bolaea
Ka libe tsee re li entseng?

3 Mohla u neelang moea
Lefatše la sisinyeha;
Tssatsi la na la fifala,
Le mabitla a buleha

4 Sera se ne se thaabile,
Se re: Jesu o timetse;
Athe, uena, u tsohile,
Sera sona u se hlotse.

5 Ahe, ahe, Molopolli!
Mali a hao a tšepeha;
Ahe, ahe, Mo—re—shoeli!
Ka uena re tla pholoha.