1 Tlo Moea o halalelang,
Moe‘a ’nete, oa cheseho,
Kena li pelong tse batang,
Li tukisoeka lerato.

2 U re etele, Mohloeki,
Ka lineo tse ho uena;
U romiloe ke ’Moloki
Ho tla re abela tsona.

3 Kajeno, u re thabise
Ka tšepo le ka tumelo;
Matl‘a hao a re nchafetse
Pelo, moea , le kelello.

4 U hlahise ka ho röna
Lerato, khotso, le mohau;
Re beisoe litholoana
Tse loketseng bana ba hao.

5 Re be joale ka lifate
Tse hlomiloeng pel‘a metsi,
Re nosetsoe, Moe‘a Ntate
Ka matsatsi le matsatsi.