Lihle ikhaya lami

on

1. Alikho emhlabeni ikhaya lami, qha. Nginguye ohambayo ngizulazula la. Ikhaya lami nanto, lisezulwini, ha! Alikho la elinze nalodwa. Refrain Khaya lam’ lihle hle! Muzi wam’, muhle-ke! Ikhona sizohuba sithi: “Haleluya!” Bheka le, buso bam’! Yizwa-ke, ndlebe yam’! Ikhaya lami Read More …

The post Lihle ikhaya lami appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione

Top