1. Alikho emhlabeni ikhaya lami, qha. Nginguye ohambayo ngizulazula la. Ikhaya lami nanto, lisezulwini, ha! Alikho la elinze nalodwa. Refrain Khaya lam’ lihle hle! Muzi wam’, muhle-ke! Ikhona sizohuba sithi: “Haleluya!” Bheka le, buso bam’! Yizwa-ke, ndlebe yam’! Ikhaya lami Read More …

The post Lihle ikhaya lami appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione